ZARZĄDZENIE

Przemyśl, 13 marca 2020 r., L. dz. 401/041/2020

 

Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:

1. Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wiernych, którzy nie będą uczestniczyć we wspólnej liturgii, aby poza nią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Stąd polecam duszpasterzom, aby:

 • a. kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • b. kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • c. przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, o ile o to poproszą.

2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:

 • a. osobom w podeszłym wieku,
 • b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA (Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu) oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

3. W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • b. wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,
 • c. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
 • d. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • e. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • f. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 • g. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Zalecam roztropność w organizowaniu parafialnych spowiedzi, które będą mogły być zorganizowane w późniejszym terminie. Na każdą indywidulaną prośbę penitenta kapłan powinien sprawować sakrament pokuty,
 • h. rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci, by można było jej używać w domu.

4. Również do dnia 29 marca br. włącznie zawieszam:

 • a. wizytacje Księży Biskupów oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania,
 • b. zaplanowane pielgrzymki oraz rekolekcje zarówno szkolne, jak i te organizowane przez parafie. Jednocześnie zachęcam wiernych, by skorzystali z nauk rekolekcyjnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a duszpasterzy proszę, by przenieśli je na inny termin,
 • c. spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych w Archidiecezji,
 • d. przyjmowanie interesantów przez Sąd Metropolitalny i Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu.

5. Proszę, by do 29 marca br. kapłani i wierni sprawy kancelaryjne w Kurii Metropolitalnej w zwykłych godzinach jej funkcjonowania załatwiali telefonicznie (16 678 66 94) lub za pomocą poczty elektronicznej (kuria@przemyska.pl).

6. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej (3-5 kwietnia 2020 r.) zostaje w planowanej formie odwołane. Przyjmie ono formę duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi wyznawcami Chrystusa we wszystkich zakątkach globu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.

7. Ponadto proszę, by kapłani i wierni czerpali wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz nie powielali niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Proszę stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne i epidemiologiczne.

8. Wszystkie rozporządzenia dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na stronie przemyska.pl.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania zagrożenia epidemiologicznego, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

Z serca wszystkim błogosławię

ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI
/-/ abp Adam Szal

KANCLERZ KURII
/-/ ks. Bartosz Rajnowski

 

Ogłoszenia duszpasterskie – III Niedziela Wlk. Postu Rok „A” /15 marca 2020 r.

 1. Dzisiaj Gorzkie Żale o godz. 15.30 w kościele parafialnym, a o 16.00 Msza święta. W kościołach filialnych Gorzkie Żale po Mszy świętej. Dzisiejsza Niedziela jest III Niedzielą miesiąca. Istnieje możliwość złożenia ofiary na zakup pola – Bóg zapłać za ofiary.
 2. Mszę święte w kościele parafialnym w ciągu tygodnia o godz. 17.30. Przez cały tydzień kościół parafialny od godz. 15.00 do Mszy świętej będzie otwarty, aby umożliwić wiernym modlitwę i prywatną adorację Chrystusa Eucharystycznego w intencjach – ustanie epidemii koronowirusa i uchronienie nas i naszych rodzin od chorób i nieszczęść.
 3. W czwartek (19.03) Świętego Józefa. Modlimy się w intencji wszystkich ojców i naszego Arcybiskupa Seniora Józefa Michalika.
 4. Droga Krzyżowa w tym tygodniu:

Droga Krzyżowa w tym tygodniu będzie odprawiona tylko w: Czarna Dolna – piątek godz. 16.30 Droga Krzyżowa i Msza święta: kościół parafialny – piątek godz. 17.00 Droga Krzyżowa, a o godz. 17.30 Msza święta.

 1. Ze względu na trwającą epidemię i możliwość zarażenia się koronawirusem, a także rozporządzenia naszej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu o ograniczeniu organizowania Uroczystości gromadzących liczbę wiernych przekraczającą 50 osób odwołujemy w tym miesiącu Nabożeństwo do Świętej Rity przypadające na dzień 22 marca, czyli w przyszłą niedzielę.
 2. W przyszłą niedzielę porządek popołudniowy z tego wzg. będzie następujący: o godz. 15.30 Gorzkie Żale, a o godz. 16.00 Msza święta.
 3. Kancelaria Parafialna czynna tylko w razie konieczności. (Sprawy mniej ważne załatwiamy w późniejszym terminie).
 4. Sprzątanie kościoła – Bóg zapłać sprzątającym w tygodniu minionym. O sprzątanie w kościele parafialnym na ten tydzień prosimy: p. Małgorzatę Święcicką, Bogumiłę Dyrda i Danutę Hryniewiecką. Natomiast w kościołach filialnych do sprzątania prosimy rodziny według wyznaczonej kolejki.
 5. Czasopisma katolickie – zachęcamy do czytania.
 6. Bóg zapłać za ofiary składane na rzecz parafii i kościoła.

Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela Wlk. Postu Rok „A” /8 marca 2020 r.

 1. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.15 w kościele parafialnym, a o 16.00 Msza święta. Składka z Gorzkich Żali w kościele parafialnym na kwiaty do Bożego Grobu. W kościołach filialnych Gorzkie Żale po Mszy świętej. Dzisiaj składka do puszek na Fundusz Misyjny Ad Gentes – Bóg zapłać za ofiary!
 2. Dzisiaj Dzień Kobiet – modlimy się w ich intencji.
 3. Mszę święte w kościele parafialnym w ciągu tygodnia o godz. 17.30. Msza święta.
 4. W środę – 11 marca w naszej parafii całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 8.00 Msza święta (+Jadwigę Kalwara). Po Mszy świętej Wystawienie najświętszego Sakramentu do godz. 17.30. Zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia.
 5. W środę przed Mszą świętą Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. W czwartek w kościele parafialnym od godz. 17.00 do 17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. O 17.30 Msza święta.
 6. Droga Krzyżowa w tym tygodniu:

Michniowiec i Rabe – czwartek godz. 15.30; Żłobek i Lipie – czwartek godz. 16.15: Czarna Dolna – piątek godz. 16.30 Droga Krzyżowa i Msza święta: kościół parafialny – piątek godz. 17.00 Droga Krzyżowa, a o godz. 17.30 Msza święta.

 1. Ogłaszamy zapisy na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej

3-5 kwietnia w Błażowej. Zapisy do jutra.

 1. Sprzątanie kościoła – Bóg zapłać sprzątającym w tygodniu minionym. O sprzątanie w kościele parafialnym na ten tydzień prosimy: p Kazimierza Dyrdę, Annę Łysyganicz, Aleksandrę Kiełbińską i Barbarę Bińkowską. Natomiast w kościołach filialnych do sprzątania prosimy rodziny według wyznaczonej kolejki.
 2. Zwyczajem corocznym w naszej parafii w Niedzielę Palmową organizowany jest Konkurs na najpiękniejszą palmę. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w to parafialne dzieło.
 3. Uczniowie naszej szkoły w V Niedzielę Wlk. Postu i przez cały tydzień poprzedzający Niedzielę Palmową będą przed kościołami naszej parafii sprzedawać palmy po Mszach świętych.
 4. Przyszła Niedziela jest III Niedzielą miesiąca. Dotychczas na zakup pola zebraliśmy 26060 złotych. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiarę na ten cel. Jeżeli, ktoś chciałby złożyć jeszcze ofiarę – może to uczynić w przyszłą niedzielę – Bóg zapłać.
 5. Czasopisma katolickie – zachęcamy do czytania.
 6. Bóg zapłać za ofiary składane na rzecz parafii i kościoła.