Grupy i wspólnoty

w budowie.

W 2008 roku w naszej parafii odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne, które poprowadził ks. Jan Łojek. Trwałym owocem rekolekcji było powstanie dwóch Kręgów Domowego Kościoła, w których od tego czasu, pod duchowym kierownictwem ks. proboszcza Andrzeja Majewskiego formuje się dziewięć małżeństw.

Nasza formacja polega na wspólnym – małżeńskim i rodzinnym – zbliżaniu się do Naszego Ojca, a pomocą na tej drodze jest wypełnianie zobowiązań, są to:

  • codzienna modlitwa osobista ( Namiot Spotkania),
  • regularne spotkanie ze Słowem Bożym,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
  • uczestnictwo przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Szczególną pomocą w rozwoju duchowym naszych rodzin jest Krąg – czyli wspólnota kilku małżeństw, które wspomagają się wzajemnie w budowaniu domowego Kościoła w naszych rodzinach. Spotykając się raz w miesiącu mamy możliwość dzielenia się realizacją zobowiązań – czyli osiągnięciami i trudnościami jakie napotkaliśmy na drodze rozwoju duchowego naszego małżeństwa i rodziny.

Wspierając się wzajemnie modlitwą, wspólnym rozważaniem Słowa Bożego, wymieniając doświadczenia oraz korzystając z rad i pomocy naszego Księdza Moderatora staramy się budować domowy Kościół w naszych rodzinach. Dzięki temu, że w naszych Kręgach jesteśmy tak „zróżnicowani wiekowo” możemy czerpać również z bogactwa życiowych doświadczeń naszych współbraci. Koordynatorami Kręgu w danym roku pracy są wybierani na każdy kolejny rok małżonkowie – animatorzy.

W chwili obecnej prawie wszystkie małżeństwa naszych Kręgów uczestniczyły w Oazach Rodzin I i II stopnia, czyli 15-dniowych rekolekcjach, które poruszają tematykę z zakresu duchowości małżeńskiej i biblijnych podstaw inicjacji liturgicznej.

Nasze wspólne trwanie w Domowym Kościele pomaga nam- w naszych małżeństwach i rodzinach- trwać w jedności, umacniać się w wierze i zbliżać się do Jezusa. Mając oparcie we wspólnocie i modlitwie wspólnotowej łatwiej pokonywać własne słabości i zwątpienia, łatwiej też zaszczepiać wiarę i rozwijać duchowo swoje dzieci czy wnuki.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby w ten sposób kształtować się duchowo w swoich rodzinach, do przystąpienia do pracy w Kręgu. Wystarczy skontaktować się z Ks. Proboszczem i wyrazić taką „chęć”.

Dziękujemy Panu za wielką łaskę trwania w Kręgach Domowego Kościoła.
Chwała Panu!

w budowie

w budowie

w budowie

w budowie