Program – Misje Święte -Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej Górnej 14 – 21 maja 2023

Modlitwa o dobre przeżycie Misji Świętych

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi,

Ojcze Jezusa Chrystusa i nasz Ojcze,

Prosimy Cię o błogosławieństwo na czas misji świętych.

Niech ten czas będzie dla nas darem łaski i Twego Miłosierdzia.

Synu Boży, który dla nas stałeś się człowiekiem, otwórz nasze umysły i serca na Twoje słowo, abyśmy odnowili i umocnili wiarę otrzymaną na chrzcie świętym.

Duchu Święty, odnów to, co otrzymaliśmy od Ciebie i spraw, abyśmy odnosili oblicze naszej parafii i abyśmy byli prawdziwą wspólnota Kościoła.

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, wzorze niezachwianej wiary: módl się za nami, abyśmy jak najlepiej wykorzystali łaskę misji świętych.

Amen.

Św. Paweł VI:

Miłujcie Kościół!

Nadeszła godzina, aby miłować Kościół sercem gorącym i nowym. (…)

Wady i słabości ludzi Kościoła powinny przyczyniać się do wzrostu miłości w sercu tego, kto chce być żywym, zdrowym i cierpliwym członkiem Kościoła. Tak postępują dobrzy synowie, tak czynią święci.

(…) Miłować Kościół — to znaczy cenić go sobie, być szczęśliwym, że się do niego należy, być mu odważnie wiernym, słuchać go, ofiarnie mu służyć i z radością wspomagać go w trudnej misji, jaką wypełnia.

 

 

Wierzę w Kościół Chrystusowy

 

Misje Święte

Parafia

Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej Górnej

14 – 21 maja 2023

 

 

Niedziela, 14 maja  – I Komunia Święta w parafii godz. 11.00

 „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał…” (J 3, 16)

Kościół Parafialny: 07.00; 11.00; 16.00 – Msza św. z nauką ogólną
Rabe: 08.30
Żłobek: 09.30
Czarna Dolna: 07.00
Michniowiec: 08.30
Lipie: 10.00

Po każdej Mszy św. Nauka stanowa dla małżonków i rodziców

 

Poniedziałek, 15 maja

Grzech i Boże miłosierdzie

„Kto nie miłuje trwa w śmierci…” (J 3, 14)

9.00-10.00 – Adoracja N. Sakramentu: Czarna G.

17.00 – Majówka i Msza św. z nauką ogólną: Czarna D. i Żłobek

19.00 – Majówka i Msza św. z nauką ogólną: Czarna G. i Rabe

 

Wtorek, 16 maja

Pojednanie z bliźnimi

 „Najpierw idź i pojednaj się z bratem twoim…” (Mt 5, 24)

9.00-10.00 – Adoracja N. Sakramentu: Czarna D.

17.00 – Majówka i Msza św. z nauką ogólną: Czarna D. i Michniowiec

19.00 – Majówka i Msza św. z nauką ogólną: Czarna G. i Lipie

 

Środa, 17 maja

Dzień spowiedzi;

Sprawy ostateczne człowieka

„…kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci”. (1 J 3, 14)

9.00-10.00 – Adoracja N. Sakramentu: Michniowiec

17.00 – Majówka i Msza św. z nauką ogólną: Czarna D. i Żłobek

19.00 – Majówka i Msza św. z nauką ogólną: Czarna G. i Rabe

SPOWIEDŹ: od środy pół godziny przed każdą Mszą świętą

 

Czwartek, 18 maja

Dzień opowiedzenia się za Chrystusem

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę…” (J 15, 4)

9.00-10.00 – Adoracja N. Sakramentu: Rabe

17.00 – Majówka i Msza św. z nauką ogólną: Czarna D. i Michniowiec

19.00 – Majówka i Msza św. z nauką ogólną: Czarna G. i Lipie

od 10.30 – Odwiedziny chorych w domach

 

Piątek, 19 maja

Dzień rodziny

„Największa jest miłość” (1 Kor 13, 13)

9.00-10.00 – Adoracja N. Sakramentu: Lipie.

10.30 – Msza św. z nauką dla chorych i starszych, namaszczenie chorych. Czarna G.

17.00 – Majówka i Msza św. z nauką ogólną: Czarna D. i Żłobek ZAKOŃCZENIE MISJI

19.00 – Majówka i Msza św. z nauką ogólną: Czarna G. i Rabe ZAKOŃCZENIE MISJI

Na każdej Mszy św. Odnowienie przysięgi małżeńskiej

 

Sobota, 20 maja

Dzień maryjny

„To jest Matka twoja” (J 19, 27)

9.00-10.00 – Adoracja N. Sakramentu: Żłobek.

17.00 – Majówka i Msza św. z nauką ogólną: Czarna D. i Michniowiec ZAKOŃCZENIE MISJI

19.00 – Majówka i Msza św. z nauką ogólną: Czarna G. i Lipie ZAKOŃCZENIE MISJI

Powierzenie parafii Matce Bożej

Po każdej Mszy św. Nauka stanowa dla młodzieży

 

Niedziela, 21 maja

Zakończenie misji św.

„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim…” (Łk 24, 48)

Kościół Parafialny: 07.30; 11.30 – Msza św. z nauką ogólną
Czarna Dolna: 8.30

 

Uroczyste zakończenie misji świętych. Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym.