Podziękowania za złożone ofiary dla wiernych parafii Czarna k. Ustrzyk Dolnych

Podziękowanie Księdza Biskupa Jana Ozga

Podziękowanie pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnej