Rabe

Rabe k/Ustrzyk Dolnych – Kościół pw. Świętej Rodziny

Msza św. w niedzielę: 9.00
Odpust: Niedziela po Bożym Narodzeniu

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Św. Mikołaja z roku 1861, jednokopułowa, kryta dwuspadowym dachem; frontowa elewacja zawiera formy „ludowego” klasycyzmu – słupowy ganek, podtrzymujący wysunięty szczyt naczółkowy, a pod nim imitacja otwartego krużganku utworzonego z krzyża Św. Andrzeja.
Od roku 1971 świątynia pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Wewnątrz kościoła obecnie znajduje się ikonostas oraz pięć ikon z nieistniejącej cerkwi w Lutowiskach.