Michniowiec

Michniowiec – Kościół pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela;

Msza św. w niedzielę: 10.00
Odpust: 24 czerwca

Dawna cerkiew pw. Narodzenia NMP z roku 1863; trójdzielna, konstrukcji zrębowej, każda część wyraźnie wyodrębniona, nakryta oddzielnym dachem. Bardzo ciekawym rozwiązaniem architektonicznym w tej świątyni jest wybudowanie nawy głównej na planie ośmioboku i przykrycie jej kopułą wspartą na wewnętrznych słupach. Tego typu budowli nie znajdziemy w Karpatach polskich. Prezbiterium i babiniec w kształcie prostokąta.
W cerkwi zachował się ikonostas, częściowo rozmontowany. Carskie wrota znajdują się na tylnej ścianie prezbiterium. Kilka ikon zostało wywiezionych w 1962 r. do muzeum w Łańcucie.