Lipie

Lipie – Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Msza św. w niedzielę: 11.30
Odpust: 26 sierpnia

Kościół wybudowany w 1983 roku. Wcześniej, od roku 1976 rolę kościoła pełniła cerkiew z 1900 roku, która doszczętnie spłonęła 18 maja 1981 roku. Była bliźniaczo podobna do cerkwi w Bystrem.