Czarna

Czarna – Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Msze św. w niedzielę: 7.30; 11.30; 16.00 (lipiec i sierpień – 18.00); Odpust: 14 września

Jedna z największych wsi bieszczadzkich lokowana na podstawie przywileju Stanisława Kmity 18 listopada 1505 roku przez Andrzeja Wyderkę na prawie wołoskim, na surowym korzeniu.Przez wieki dominowała w niej ludność wyznania grekokatolickiego, ale mieszkali tu również rzymokatolicy oraz Żydzi.
Tragiczne zmiany w życiu wsi spowodowały burzliwe czasy II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku Czarna znalazła się pod okupacją sowiecką, a od czerwca 1941 roku do września 1944 roku pod okupacją hitlerowską. W latach 1944-1951 należała do ZSRR i dopiero po zmianie granic wróciła do Polski.
Te wydarzenia doprowadziły do wysiedlenia ludności tubylczej w głąb Ukrainy, a Czarną zamieszkali wygnańcy z Sokalszczyzny, którzy przybyli tutaj wraz z księdzem Edwardem Godlewiczem z Waręża. Dzięki nim ocalała pozostawiona cerkiew pw. Wielkiego Męczennika Dymitra, która od 1951 roku zaczęła służyć ludziom jako kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Przesiedleńcy przywieźli ze sobą piękne rzeźby ukrzyżowanego Chrystusa, Matki Bożej, Św. Jana, Św. Piotra i Św. Pawła, które umieścili w nawie poprzecznej świątyni.
Kościół, dawna cerkiew jest to trójdzielna budowla z roku 1834, kryta dwuspadowymi o zróżnicowanych kalenicach dachami. O latynizacji świątyni, uleganiu aktualnym formom stylowym, świadczy klasycystyczny sześciokolumnowy portyk, na którym wspiera się trójkątny przyczółek. Wewnątrz zachował się kompletny oryginalny ikonostas, jedynie carskie wrota, pochodzące z XVII w., znajduje się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W 1967 roku w czasie prac remontowych część ikonostasu przesunięto na tylną ścianę nawy głównej, poza ołtarz.