Histora Parafii pw Podwyższenia Krzyża Świętego

Proboszczowie Parafii.

ks. Edward Godlewicz 1951-68

ks.Franciszek Płonka  1968-70

ks. Franciszek Turko 1970-78

ks. Jan Szpunar 1978-88

ks. Tadeusz Pieniążek 1988-91

ks. Mieczysław Bizior 1991-98

ks. Ryszard Śnieżek 1998-2005

ks Andrzej Majewski 2005-2015

ks. Jan Bróż 2015-

 

Wikariusze

ks. Jan Kraczoń 1969-7-

ks.Jan Wołosz 1971-72

ks. Stanisław Bałucki 1972-74

ks. Antoni Obłoza 1974-75

ks. Stanisław Marek 1975-76

ks. Stanisław Leja 1976-78

ks. Antoni Łyko 1978-80

ks. Stanisław Buszta 1980-82

ks. Ryszard Szwast 1982-84

ks. Mieczysław Bizior 1984-87

ks.Edward Czudak 1987-88

ks. Stanisław Wójcik 1988-90

ks. Zbigniew Jakieła 1990-92

ks. Damian Skwara 1992-94

ks. Tadeusz Żygłowicz 1994-96

ks. Mieczysław Sobiło 1996-98

ks. Krzysztof Masłyk 1998-2001

ks. Bogusław Brauła 2001-2002

ks. Janusz Czechowski 2002-2004

ks. Witold Szmyd 2004-2005

ks.Zbigniew Kurko 2005-2007

ks. Krzysztof Skałkowski 2007-2008

ks. Szczepan Semenowicz 2008-2010

ks.Krystian Nowicki 2010-2012

ks.Paweł Antoszewski 2011-2012

ks.Roman Kocaj 2012-2014

ks.Tadeusz Piwiński 2012-2015

ks Adam Świsterski 2014 -